07.03.2018 Trondheim Scandic Lerkendal

07.03.2018 Trondheim Scandic Lerkendal 2018-11-10T13:38:43+09:00
PRESENTASJONER FRA KONFERANSENE

07.03.2018 Trondheim Scandic Lerkendal

En konferanse om digital praksis i barnehagen – lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy

 

08.30 – 09.00 Registrering og besøk i utstillingene

 

09.00 – 09.15

Åpning ved varaordfører Ola Lund Renolen.

 

Hilsen ved Kristine Hansen enhetsleder sektorpolitisk enhet Fagforbundet.

 

09.15 – 10.00 Digitale medier i børnehaven – et spørgsmål om dannelse. Stine Liv Johansen, lektor, ph.d. fra Aarhus Universitet. Les mer

 

10.00 – 10.20 Pause og besøk i utstillingene

 

10.20 – 10.50 Ny rammeplan – Digital praksis – Hva, hvordan og hvorfor? Utdanningsdirektoratet – Monica Hartviksdatter Jenssen, Direktorat for barnehagen, grunnopplæring og IKT. Les mer

 

10.50 – 11.00 Pause til å forflytte seg

 

11.00 – 11.40 Utstillerseminar der noen av utstillerne orienterer om sine produkter og tjenester

1A – UTSTILLERSEMINAR Behandling av personopplysninger i barnehagen. Tone Tenold, daglig leder, Barn-Nett. Les mer
1C – UTSTILLERSEMINAR Ut i Europa for å hente digital kompetanse og utveksle erfaringer. Anne Gro Skibenes, rådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Les mer
1D – UTSTILLERSEMINAR Toktok –  språkstimulering og matematikk på nettet. Ane Ramm, redaksjonssjef, Cappelen Damm. Les mer

 

11.40 – 12.30 Lunsj

 

12.30 – 13.00 Besøk på utstillingene

 

13.00 – 13.45 Verksted der foreleseren viser hvordan verktøyene kan brukes. I noen av verkstedene vil det også være mulig å prøve verktøyene selv

2A – VERKSTED Lek med programmering gjennom roboter, program og spill. Utdanningsdirektoratet – Vibeke Guttormsgaard, Direktorat for barnehagen, grunnopplæring og IKT. Les mer
2B – VERKSTED Prosjektoren kan skape et nytt miljø i barnehagen. Trine Danielsen Selfors, styrer, og Marit Nilsen, pedagogisk leder på stor avdeling, Kirketunet barnehage, Mo i Rana. Les mer
2D – VERKSTED Smartboard som pedagogisk verktøy i det daglige i samspill med barn. Ine Fredriksen, Ranheim barnehage, Trondheim. Les mer
2E – FAGSEMINAR Digital dømmekraft i barnehagen – Hva er lov? Hva er lurt? Mari Fagerheim er fag- og utviklingssjef, Kunnskapsbarnehagen Espira. Les mer

 

13.45 – 14.00 Pause og besøk i utstillingene

 

14.00 – 14.45 Verksted der foreleseren viser hvordan verktøyene kan brukes. I noen av verkstedene vil det også være mulig å prøve selv.

3A – VERKSTED Digital praksis krever digital kompetanse – kom i gang med IKTplan.no. Lars Nordmo, Utdanningsdirektoratet – Direktorat for barnehagen, grunnopplæring og IKT. Les mer
3B – VERKSTED Digitalt mikroskop – Fra mikro til makro, en utforskende tilnærming til realfag. Erik Abrahamsen, styrer, bydel Grünerløkka, Oslo. Les mer
3C – VERKSTED Digital kreativitet – et kunstprosjekt med toddlerne. Gunn Haugen Refseth, avdelingsleder og Cecilie Mauseth, pedagog/barnehagelærer i Flatåsen barnehager i Trondheim. Les mer
3D – FAGSEMINAR Barna og bildene. Barnehagens dokumentasjonspraksis og barnets integritet. Mona Nicolaisen, barnehagelærer, pedagogista og leder for Norsk Reggio Emilia Nettverk. Les mer
3E – FAGSEMINAR Eier og styrer som drivkraft i utvikling av barnehagens digitale praksis. Til dette seminaret ønsker vi spesielt barnehageeiere og styrere velkomne. Vigdis Nordal Hansen, seniorrådgiver, Stiftelsen IMTEC. Les mer

 

14.45 – 15.00 Pause til å forflytte seg

 

15.00 – 15.10 Bobler. Kirketunet barnehage, vinneren av den Digitale barnehageprisen 2017.

 

15.10 – 15.50 Digital verdensborger – hvordan og hvorfor? Klaus Thestrup, førsteamanuensis ved Center for undervisningsudvikling og digitale medier, Aarhus universitet, Danmark. Les mer

 

15.50 – 16.00 Avslutning

 

Før dato 10.01.2018

Kr.1600ekskl. mva

Etter 11.01.2018

Kr.1800ekskl. mva

Studenter med studiebevis

Kr.1200ekskl. mva

Arrangører

Samarbeidspartnere

Kommunenes Sentralforbund

Kommunenes Sentralforbund