15.03.2018 Oslo Håndverkeren Kurs & Konferansesenter

15.03.2018 Oslo Håndverkeren Kurs & Konferansesenter 2018-11-10T13:40:44+09:00
PRESENTASJONER FRA KONFERANSENE

15.03.2018 Oslo Håndverkeren Kurs & Konferansesenter

En konferanse om digital praksis i barnehagen – lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy

 

08.30 – 09.00 Registrering og besøk i utstillingene

 

09.00 – 09.15

Åpning ved Hege Sevatdal seksjonssjef, Seksjon for barnehager Byrådsavdeling for
oppvekst og kunnskap.

Åpning ved Hege Sevatdal seksjonssjef, Seksjon for barnehager Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

 

Hilsen ved Kristine Hansen, enhetsleder sektorpolitisk enhet, Fagforbundet.

 

09.15 – 10.10 Digitala barn – del 1. Maria Fabien, ateljerista, og Erika Lewis, barnehage- og grunnskolelærer. Begge arbeider i Katarina Västra Förskola i Stockholm. Les mer

 

10.10 – 10.30 Pause og besøk i utstillingene

 

10.30 – 11.15 Digitala barn – del 2.

 

11.15 – 11.45 Ny rammeplan – Digital praksis – Hva, hvordan og hvorfor? Helle Jacobsen, Utdanningsdirektoratet – Direktorat for barnehagen, grunnopplæring og IKT. Les mer

 

11.45 – 12.00 Bobler. Kirketunet barnehage, vinneren av den Digitale barnehageprisen 2017.

 

12.00 – 13.00 Lunsj og besøk i utstillingene

 

13.00 – 13.45 Utstillerseminar der noen av utstillerne orienterer om sine produkter og tjenester

1A – UTSTILLERSEMINAR Behandling av personopplysninger i barnehagen. Tone Tenold, daglig leder, Barn-Nett. Les mer
1B – UTSTILLERSEMINAR Skjermvett starter fra dag én. Hege Kaspersen, Barnevakten. Les mer
1C – UTSTILLERSEMINAR Ut i Europa for å hente digital kompetanse og utveksle erfaringer. Anne Gro Skibenes, rådgiver, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Les mer
1D – UTSTILLERSEMINAR Toktok –  språkstimulering og matematikk på nettet. Ane Ramm, redaksjonssjef, Cappelen Damm. Les mer
1E – UTSTILLERSEMINAR Prowise – det smarteste bordet i barnehagen. Eirik Moengen Pedersen, digitalpedagog, Interactive Norway. Les mer

 

13.45 – 14.00 Pause og besøk i utstillingene

 

14.00 – 14.45 Verksted der foreleseren viser hvordan verktøyene kan brukes. I noen av verkstedene vil det også være mulig å prøve verktøyene selv. 

2A – VERKSTED Lek med programmering gjennom roboter, program og spill. Utdanningsdirektoratet – Jørund Høie Skaug, Direktorat for barnehagen, grunnopplæring og IKT. Les mer
2B – VERKSTED Lyssna på barnens berättelser. Deltakerne vil få en innføring i Stop motion og lage en film. Deltakerne må ha med iPad med appen iMotion installert. Erika Lewis, barnehage- og grunnskolelærer, Katarina Västra Förskola i Stockholm. Les mer
2C – VERKSTED Digitala dialoger i kropp och sinne. Deltakerne trenger ikke å ha med seg eget utstyr. Maria Fabien, ateljerista, Katarina Västra Förskola, Stockholm Les mer
2E – FAGSEMINAR Digital dømmekraft i barnehagen – Hva er lov? Hva er lurt? Marianne Undheim, PhD-stipendiat, tidligere assisterende styrer i Kleppe Friluftsbarnehage. Les mer

 

14.45 – 15.00 Besøk i utstillingene

 

15.00 – 15.45 Verksted der foreleseren viser hvordan verktøyene kan brukes. I noen av verkstedene vil det også være mulig å prøve selv

3A – VERKSTED Digital praksis krever digital kompetanse – kom i gang med IKTplan.no. Monica Hartviksdatter Jenssen, Utdanningsdirektoratet – Direktorat for barnehagen, grunnopplæring og IKT. Les mer
3B – VERKSTED Prosjektoren kan skape et nytt miljø i barnehagen. Trine Danielsen Selfors, styrer, og Therese Stensland, pedagogisk leder på småbarnsavdelingen, Kirketunet barnehage, Mo i Rana. Les mer
3C – VERKSTED Digitalt mikroskop – Fra mikro til makro, en utforskende tilnærming til realfag. Erik Abrahamsen, styrer, Løkka barnehageområde, bydel Grünerløkka.Les mer
3D – FAGSEMINAR Barna og bildene. Barnehagens dokumentasjonspraksis og barnets integritet. Mona Nicolaisen, barnehagelærer, pedagogista og leder for Norsk Reggio Emilia Nettverk. Les mer
3E – FAGSEMINAR Eier og styrer som drivkraft i utvikling av barnehagens digitale praksis. Til dette seminaret ønsker vi spesielt barnehageeiere og styrere velkomne. Vibeke Mostad, Seniorrådgiver, Stiftelsen IMTEC. Les mer

 

15.45 – 16.00 Avslutning

 

Før dato 10.01.2018

Kr.1600ekskl. mva

Etter 11.01.2018

Kr.1800ekskl. mva

Studenter med studiebevis

Kr.1200ekskl. mva

Arrangører

Samarbeidspartnere

Kommunenes Sentralforbund

Kommunenes Sentralforbund