Digital dømmekraft i barnehagen – Hva er lov? Hva er lurt? Marianne Undheim

Digital dømmekraft i barnehagen – Hva er lov? Hva er lurt? Marianne Undheim 2018-02-08T13:22:42+09:00
TILBAKE

I den nye rammeplanen for barnehagen er digital dømmekraft et sentralt begrep. Digital dømmekraft favner prosesser der barna tas med og gis mulighet til å reflektere over muligheter og konsekvenser ved bruk av digitale verktøy og sosiale media. I en digital tidsalder er kunnskap om og ferdigheter i bruk av digitale verktøy og medier en del av dannelsesprosessen. Det handler om å bruke digitale medier og Internett på en klok og etisk forsvarlig måte.

 

I dette fagseminaret kommer vi inn på hva digital dømmekraft er og hvordan personalet kan arbeide med dette sammen med barna.

 

 

Førskolelærer
Marianne Undheim

Om foredragsholderen
Marianne Undheim er utdannet førskolelærer med en master innen «IKT i læring». Hun ar 22 års erfaring som pedagogisk leder og assisterende styrer i barnehager. Februar 2017 begynte hun som Ph.d – stipendiat innen temaet «IKT i læring i barnehagen» ved Universitetet i Stavanger. Marianne er opptatt av barns kreative og skapende bruk av digitale verktøy og hvordan bruk av digitale verktøy kan integreres i det pedagogiske arbeidet sammen med barna i barnehagen. Hun har skrevet flere bøker og artikler om bruk av digitale verktøy sammen med barnehagebarn, og drifter bloggen https://www.digitalkreativitet.no

Arrangører

Samarbeidspartnere

Kommunenes Sentralforbund