OM DAB 2018-10-26T14:19:40+09:00

Om Digital Arena Barnehage (DAB)

Digital Arena Barnehage (DAB) er den største konferansen i Norge som retter seg mot å utvikle digital kompetanse i barnehagen. DAB er møteplass for presentasjon av ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid. DAB bidrar til å øke kunnskap om hvordan digitale verktøy som er satt inn i en pedagogisk ramme, kan støtte barnas lek og læring i alle fagområder. Med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) har barnehagen fått oppgaven med å skape en digital praksis som oppfyller rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn og der bruk av digitale verktøy inngår. DAB er en aktuell konferanse for kommuner og private barnehageeiere som planlegger innovasjonsarbeid knyttet til bruk av digitale verktøy i en pedagogisk kontekst. En vellykket digital implementering må forankres på eiernivå for at intensjonene i rammeplanen kan bli virkeliggjort. Når styrer og andre ansatte reiser sammen med barnehageforvaltning og IT-folk i egen kommune eller organisasjon, kan opplevelsene på DAB bli et fruktbart grunnlag for å utvikle den lokale digitale barnehagestrategien. Det er fagkunnskapen som skal styre bruken av de digitale ”dingsene”, ikke type eller antall  ”dingser” som måtte finnes i den enkelte barnehage. Vi ønsker nye og tidligere deltakere velkommen til DAB 2019!

DAB bidrar til å fylle det digitale kompetansebehovet ved å sette søkelyset på digital kompetanse slik at de som arbeider i barnehagen blir reflekterte brukere av digitale verktøy og internett. I vår digitaliserte verden er det helt sentralt at personalet innehar digital kompetanse, og kan knytte teknologiske erfaringen som barna har med seg hjemmefra til meningsfulle læringssituasjoner. Når personalet engasjerer seg i barnas teknologiske interesser og spørsmål, kan de stimulerer barna til teknologisk utforskning og læring. DAB bidrar til at barnehagen kan oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.
DAB henvender seg til alle ansatte i barnehagene, kommunale barnehageadministrasjoner, private barnehageeiere, IT-ansvarlige, fylkesmenn og andre representanter for myndighetene, ansatte i barnehagelærerutdanningene, barnehagelærerstudenter, og alle kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen. DAB er også aktuell for AKS/SFO- ansatte og for lærere på 1. til 4. trinn.Description
Det er sjuende gang Stiftelsen IMTEC inviterer til konferanse om digital praksis i barnehagen sammen med Fagforbundet og KS. DAB 2019 samarbeider også med følgende kommuner: Drammen, Hamar, Kristiansand, Molde, Oslo og Trondheim.

Arrangører

Samarbeidspartnere

Kommunenes Sentralforbund